Wiele dyscyplin,
jedne studia.

Łączymy poszukiwanie prawdyz nauką praktycznych umiejętności.Dołącz do nas!

Liberal Arts and Sciences - wiele dyscyplin, jedne studia.


Studia licencjackie Liberal Arts and Sciences na UAM to propozycja studiów dla tych, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykujemy nasz interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne.

Mimo angielskiej nazwy, nasz program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się na szerokiej wiedzy ogólnej oraz zespole uniwersalnych umiejętności. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych  w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, chemię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student naszego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.
Kształcenie oparte o takie założenia pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to właśnie formuła Liberal Arts and Sciences pozwoli naszym studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

© 2020-2022 LAS - Liberal Arts and Sciences. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie