Współpraca

 • ECOLAS

  Konsorcjum European Colleges of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS) to  doradcza organizacja pozarządowa, która zajmuje się rozwijaniem nowych form edukacji w Europie XXI wieku w kontekście tradycji Liberal Arts and Sciences. Jej założycielami są trzej doświadczeni naukowcy i dydaktycy: Samuel Abraham (Bratislava International School for Liberal Arts, Słowacja), Hans P.M. Adriaenssens (założyciel i dziekan University College Roosevelt, Holandia) i Laurent Boetsch (emerytowany prezydent ECLA, Berlin). Grupa została pomyślana jako pierwsza europejska sieć, która wdraża i promuje studia licencjackie typu Liberal Arts and Sciences jako wyraz reformy bolońskiej europejskiego szkolnictwa wyższego.

   ECOLAS kładzie nacisk na podniesienie jakości studiów licencjackich, rozumianych zarówno jako samodzielne przygotowanie do pracy, jak i wstęp do bardziej zaawansowanych studiów na poziomie magisterskim. Promując tradycję sztuk Liberal Arts and Sciences, ECOLAS stara się rozwijać programy, które oprócz dostarczania specjalistycznej wiedzy z zakresu konkretnych dyscyplin, niezbędnej do późniejszej specjalizacji, pozwalają studentom zdobyć również umiejętności przywódcze, które są niezbędne nie tylko na globalnym rynku pracy, ale również do wypełniania obowiązków obywatelskich w coraz bardziej zróżnicowanej Unii Europejskiej. 

   

 • UCF

  University College Freiburg (UCF) został założony w 2012 roku na Uniwersytecie we Fryburgu. Jego siedziba mieści się w historycznych budynkach Alte Universität. To właśnie tutaj w początkach funkcjonowania uniwersytetu nauczano artes liberales jako podstawy edukacji uniwersyteckiej. Dziś Alte Universität jest miejscem nowych ekscytujących poszukiwań w zakresie szkolnictwa wyższego.

  Jako trzy główne składowe swojej misji UCF wyznacza interdyscyplinarność, umiędzynarodowienie oraz innowacje dydaktyczno-metodologiczne.

  UCF prowadzi czteroletni program studiów licencjackich w języku angielskim w zakresie Liberal Arts and Sciences (LAS).Oferuje szeroką interdyscyplinarną edukację, dbając jednocześnie o możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań i wysoki poziom ogólnych kompetencji akademickich. Jako specjalizację studenci wybierają jedną z czterech ścieżek: Kultura i historia, Polityka i zarządzanie, Nauki o życiu, Nauki o Środowisku. Obecnie na UCF uczy się 300 osób. Jest to pierwszy program tego rodzaju w Niemczech.

 • AUC

  Amsterdam University College

  Amsterdam University College (AUC) powstał w 2009 r. jako owoc współpracy dwóch największych amsterdamskich uniwersytetów: University of Amsterdam i Vrije Universiteit Amsterdam. W rezultacie powstał program studiów licencjackich typu Liberal Arts and Sciences, które kładą nacisk na doskonałość (excellence), przygotowując studentów do osiągania wysokich wyników w opartej na wiedzy i napędzanej innowacjami gospodarce XXI wieku oraz do życia w zróżnicowanym i włączonym w sieć globalnych powiązań społeczeństwie.

  Na AUC uczy się 800 studentów, z czego prawie połowa to studenci zagraniczni. Studia składają się z przedmiotów podstawowych (Academic Core) oraz specjalizacji (Major) na którą można wybrać humanistykę, nauki ścisłe lub społeczne. Co ciekawe, ponownie prawie połowa studentów wybiera specjalizację w naukach ścisłych.

  Studia trwają trzy lata.

 • BISLA

  Bratislava Inernational School of Liberal Arts

  Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), założona w 2006 roku, to pierwszy college Liberal Arts and Sciences Europie Środkowej. BISLA stara się zapewnić swoim studentom edukację, która stanie się podstawą ich kariery zawodowej, dobrobytu osobistego, a także ich świadomości wartości moralnych i standardów etycznych, które są warunkiem wstępnym stania się odpowiedzialnym obywatelem swojej społeczności, czy to lokalnie, czy globalnie. BISLA podąża za tradycją Liberal Arts and Sciences. Zdaniem założycieli, jest on najlepszym sposobem wyposażenia studentów w sprawności intelektualne (np. kreatywność oraz krytyczne myślenie) niezbędne do tego, aby odnaleźć się w gospodarce opartej na wiedzy oraz angażować się w sprawy zróżnicowanego kulturowo i politycznie świata.

  Studia trwają trzy lata. Studia w BISLA są mocno skoncentrowane na kwestiach politologicznych - poza licznymi zajęciami interdyscyplinarnymi / ogólnymi i specjalizacją politologiczną, studenci mogą wybierać spośród następujących ścieżek: stosunki międzynarodowe, studia z obszaru Europy Środkowej, myśl polityczna

© 2020-2022 LAS - Liberal Arts and Sciences. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie