Program Liberal Arts and Sciences

Przedmioty w ramach programu naszego kierunku dzielą się na trzy główne kategorie: wprowadzające, kierunkowe oraz do wyboru.

Przedmioty wprowadzające tworzą fundament, pozwalający porządkować i organizować wiedzę szczegółową. Uwzględnia filozofię, metodologię badań, doskonalenie warsztatu pisarskiego, logikę i wiele innych. Duży nacisk kładziemy na języki - program przewiduje ponad 400h zajęć z języka angielskiego oraz kursy starożytnej greki oraz łaciny.

Przedmioty kierunkowe dostarczają szczegółowej wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin, takich jak biologia, matematyka, astronomia, historia czy nauki polityczne.

Przedmioty do wyboru pojawiają się w programie od 2 roku i pozwalają studentom na realizację indywidualnych zainteresowań. Student co semestr wybiera jeden przedmiot z oferty LAS oraz dwa przedmioty z oferty różnych wydziałów UAM.

© 2020-2022 LAS - Liberal Arts and Sciences. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webdesign M & J Latosińskie